လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

5.3.2021-Namzarng-abuses-Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *