ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်၏ နောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

4.9.2021-Lisu-villagers-forced-to-relocate-Bur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *