ဒီမိုကရေစီ အရပ်သားအစိုးရထံမှ မြန်မာ့တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

RCSS-STMT-on-Military-coup_Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *