သျှမ်းပြည်တွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

5-11-2020-Ongoing-forced-labored-by-Burma-Army-in-Mong-Gaed-Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *