COVID-19 ကူးစက်ရောဂါအသိပညာပေးရေး၊တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS၏ ထုတ်ပြန်ချက်

RCSS statement
RCSS-STMT-on-Curing-and-Prevention-of-Covid-191

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *