သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပျဥ်းဒေသခံ သျှမ်းရွာသားနှစ်ဦးအား အစိုးရတပ် (ခလရ-၂၇၈)မှ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူ့အခွင့်အ‌ရေးမဏ္ဍိုင်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပျဥ်းဒေသခံ သျှမ်းရွာသားနှစ်ဦးအား အစိုးရတပ် (ခလရ-၂၇၈)မှ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူ့အခွင့်အ‌ရေးမဏ္ဍိုင်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

9-23-2019-Burma-Army-abuses-two-villager-in-Mong-Peang-Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *