သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခအကြားရှိ နမ္မတူမြစ်(ခေါ်) မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ်တွင် IFC အနေဖြင့် ‌ရေကာတာများတိုးမြှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်မြစ်ချောင်းများအတွက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

သျှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခအကြားရှိ နမ္မတူမြစ်(ခေါ်) မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ်တွင် IFC အနေဖြင့် ‌ရေကာတာများတိုးမြှင့်ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သပ်၍ သျှမ်းပြည်မြစ်ချောင်းများအတွက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
9-12-2019-ASSR-statement-IFC-CIA-Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *