ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်းတွင်ကျင်းပသည့် PPST အစည်းအဝေး၌ PPST ယာယီခေါင်းဆောင် / RCSS/SSA ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်မှ နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်းပြောကြား

နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်း
နိဂုံးချုပ်မိန့်ခွန်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *