သီပေါ့မြို့နယ် တာလုံကျေးရွာသူရွာသားများမှ နမ္မတူပေါ်တည်ဆောက်သည့် ရေကာတာရပ်တန့်ရေးနှင့် ရပ်ရွာဇာတာဆက်ပြုလုပ်ခြင်း၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

သီပေါ့မြို့နယ်တာလုံကျေးရွာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
သီပေါ့မြို့နယ်တာလုံကျေးရွာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *