ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် နှင့် ရှမ်းပြည်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ (ထိုင်းနယ်စပ်)၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် နှင့် ရှမ်းပြည်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ (ထိုင်းနယ်စပ်)၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Press-release-Burmese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *